Κρήτη

Μ.Γαρεφαλάκης: Ομαλά η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

Συνεχίζεται στην ένωση Ηρακλείου η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.

Κατά αλφαβητική σειρά υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιείται η διαδικασία για τη διευκόλυνση των παραγωγών.


Δικαιούχοι παραγωγοί νέων δικαιωμάτων είναι:
· Όλοι  οι ενεργοί αγρότες που ελάμβαναν  ενισχύσεις τα προηγούμενα χρόνια και έχουν  υποβάλλει  Αίτηση το έτος 2013
· Οι  παραγωγοί που έλαβαν ενισχύσεις από το  εθνικό απόθεμα το έτος 2014
· Όλοι  οι παραγωγοί που εισέρχονται για  πρώτη φορά στην γεωργία το  έτος 2015 και είναι  κάτω των 40 ετών
· Όλοι  όσοι αποδεικνύουν στα προηγούμενα χρόνια  την γεωργική τους δραστηριότητα.

Σχόλια