Κρήτη

Ημερίδα για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων

Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα  τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων θα πραγματοποιηθεί από  την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος",  την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, και ώρα 12 μ, στο αμφιθέατρο  του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος".

Στόχος της εκπαιδευτικής ημερίδας, η οποία απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας του Γ.Ν. Χανίων, είναι η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων  της Υγειονομικής Μονάδας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ημερίδας έχει ως εξής:

12:00 -12:15: Χαιρετισμοί:  

-Δρ Τριχοπούλου Άννα, υποδιοικήτρια 7ης  ΥΠΕ Κρήτης

-Δουλγεράκης Χαράλαμπος, διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

12:15-12:30: "Καλές πρακτικές στο Σύστημα Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων"

Ομιλητής:  Παντιέρας Νίκος, υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Γ.Ν. Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

12:30-13:30: "Διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων"

Ομιλήτρια : Φλεμετάκη Μαρία, χημικός μηχανικός, M.Sc υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικίνδυνων Υλικών και Θεμάτων ΔΕΣΙΔΑ Χανίων

13:30-14:00: Συζήτηση-ερωτήσεις.

Το συντονισμό της εκπαιδευτικής ημερίδας θα έχει η κ. Δήμητρα Κουτσούμπα, υπεύθυνη Διαχείρισης Αποβλήτων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος".

Σχόλια