Κρήτη

Τι συζήτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Ομόφωνα ενέκριναν τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, μετά από πολύωρη συνεδρίαση τη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας "Κ.&Γ. Βαμβουκάκης Α.Β.Ε.Ε", στο Δήμο Ηρακλείου, κατά τη σημερινή συνεδρίαση.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου Καλογερή, συζητήθηκαν μία στρατηγική μελέτη, έξι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τρεις προγραμματικές συμβάσεις.

Επίσης στην Επιτροπή έγινε παρουσίαση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος της Κρήτης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Μαρίνο Κριτσωτάκη και στη συνέχεια η Επιτροπή κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων, γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης.

Επίσης εξέτασε έξι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα εξέτασε και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για: α) τη μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας "Κ. & Γ. Βαμβουκάκης Α.Β.Ε.Ε", στο Δήμο Ηρακλείου β) τη Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας "ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε." στον Δ. Χανίων, γ) την Ξενοδοχειακή Μονάδα, με την επωνυμία "ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ Α.Ε." στον Δ. Μαλεβιζίου δ) την Ξενοδοχειακή Μονάδα με την επωνυμία Χρυσή Αμμουδιά, Δήμου Χερσονήσου ε) το τουριστικό συγκρότημα ιδιοκτησίας Ευάγγελος Κωστάκης Α.Ε. στο Δήμο Πλατανιά και τέλος στ) την οριοθέτηση-διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου, Δήμου Μαλεβιζίου.

Επιπλέον έγινε παρουσίαση στην Επιτροπή από τον μελετητή μηχανολόγο μηχανικό, κ. Βασίλη Ζησιμόπουλο, ενός προτεινόμενου καινοτόμου προτύπου πιστοποίησης για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, Costa Nostrum®, με σκοπό να ενημερωθούν η Επιτροπή και οι δήμοι, για το συγκεκριμένο πρότυπο, και να στηρίξουν την προσπάθεια θεσμοθέτησής του από τους αρμόδιους φορείς και εφαρμογής του από τους ενδιαφερόμενους Δήμους.

Εγκρίθηκαν επίσης τρεις Προγραμματικές Συμβάσεις (Π.Σ.) και πιο συγκεκριμένα:

α) Π.Σ. με θέμα "Τεχνική συνεργασία-υποστήριξη και μελέτες του Δήμου Κισάμου" μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Κισάμου, β) Π.Σ. με θέμα "Έρευνα και τεκμηρίωση για τη δημιουργία κέντρου της μουσικής - χορευτικής - τραγουδιστικής κρητικής παράδοσης με τίτλο Μουσείο μουσικών στις Λουσακιές του Δήμου Κισαμου" μεταξύ Περιφέρειας και Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων γ) Π.Σ. με θέμα "Μελέτη οργάνωσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Σητείας (Εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα)" μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης του Δήμου Σητείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας.

Σχόλια