Κρήτη

Μ. Καμπιτάκης: "Ζητάμε αφορολόγητο 12.000 ευρώ από το 2014"

Στην "πρίζα" ο αγροτικός κόσμος, καθώς η εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, ξεκαθαρίζει ότι τα κέρδη για το 2014 θα φορολογηθούν με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Αυτό ισχύει για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά σε αντιδιαστολή με τους φορολογικούς συντελεστές 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ κερδών και 33% για το υπερβάλλον που ισχύει για τους υπόλοιπους, ειδικά για τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση, επιβάλλεται συντελεστής 13%.

Οι αγρότες που δεν είναι υπόχρεοι και δεν τηρούν βιβλία θα προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ, και οφείλουν να τηρούν και να διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

Σε περίπτωση που αγρότες μη υπόχρεοι σε έκδοση στοιχείων έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις, προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Όσον αφορά στις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών, στην εγκύκλιο περιγράφονται ενδεικτικά δαπάνες για αγορές σπόρων ή νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, δαπάνες, άρδευσης, για ημερομίσθια εργατών, το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, των τόκων και τα έξοδα των δανείων που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση καθώς και δαπάνες για αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού εφόσον αποδεικνύονται με τα κατάλληλα παραστατικά.

«Το αίτημά μας είναι συγκεκριμένο. Περιμένουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού. Εκκρεμεί και η συνάντησή μας με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την άλλη εβδομάδα και εκεί θα ξεκαθαριστεί το θέμα», λέει στο Ράδιο 9,84 και στην Αγγ. Δουλγεράκη ο γ.γ. της ΟΑΣΝΗ Μιχάλης Καμπιτάκης.

Σχόλια