Κρήτη

ΠΑΟΔΑΝ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προβολή εκδηλώσεων

Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Αγίου Νικολάου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική τους προσφορά για τις εκτυπώσεις των αφισών και των banner που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών διαφήμισης και προβολής των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. εντός του τρέχοντος έτους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των παραπάνω ζητούμενων ειδών είναι τα εξής:

- Αφίσα Α3 (29,7cm Χ 42cm)

Χαρτί velvet ή illustration βάρους 100 gr

- Banner (0,70m X 1,30m)

Εκτύπωση σε μουσαμά, πλάτη ξύλινης κατασκευής και τοποθέτηση

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αναφέρονται σε τιμή μονάδος για το κάθε είδος και να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΝ, στη διεύθυνση Ρούσσου Καπετανάκη 18 (εντός της Κουνδουρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης) στον Άγιο Νικόλαο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015.

Το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι 28410/89513.

Σχόλια