Κρήτη

Κ. Δαμαβολίτης με στελέχη του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής

Την ανησυχία τους για το μέλλον του προσωπικού του καταργούμενου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών μετέφεραν η προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, κ. Βασιλική Γεμενετζή-Πονηράκη, και η γενική γραμματείας του Συλλόγου Υπαλλήλων, κ. Χριστίνα Κέφη, κατά τη συνάντηση που είχαν με το βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Κωνσταντίνο Δαμαβολίτη.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμαβολίτη, «ο Ο.Λ.Α.Α. - ένας υγιής οργανισμός, με σκοπό την οργάνωση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τον έλεγχο των λαϊκών αγορών της Αττικής, με τα νέα μέτρα λιτότητας που παίρνει η κυβέρνηση καταργείται και οι αρμοδιότητες του περνούν στην Περιφέρεια Αττικής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και οι υπουργοί Εσωτερικών και Ανάπτυξης είχαν προτείνει τη μεταφορά των πάγιων θέσεων στην Περιφέρεια Αττικής, το οποίο και θα προχωρούσε με νομοθετική ρύθμιση, βασισμένη στο άρθρο 21 του Ν.4264/2014. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμοστεί, δεν έχουν συσταθεί δηλαδή οι 83 θέσεις όπως έχουν προβλεφθεί, κατά κατηγορία και κλάδο, για μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Ο.Λ.Α.Α, στην Περιφέρεια Αττικής.

Οι 83 υπάλληλοι του τμήματος τους τελευταίους 3 μήνες παραμένουν απλήρωτοι, με την αγωνία τους να αυξάνεται, αφού η καθυστέρηση της μετάταξής τους σε αβέβαιες θέσεις μπορεί να καθυστερήσει πολύ περισσότερο, καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων, που ενέχει τον κίνδυνο να συνεχίσουν να παραμένουν απλήρωτοι για όσο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση κωλυσιεργεί.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά και να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις κατάστασης θα πρέπει με νομοθετική ρύθμιση να συσταθούν οι αντίστοιχες θέσεις του προσωπικού».

Ο κ. Δαμαβολίτης θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στη Βουλή, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου του τπ. Ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020".

Σχόλια