Κρήτη

Αντικείμενο καλής πρακτικής το σχέδιο δράσης για την ενέργεια του Δ.Πλατανιά

Ο δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, το Σεπτέμβρη του 2013 υπέγραψε το "Σύμφωνο των δημάρχων", με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού εκπομπής CO2 κατά 20% έως το 2020. Βασική υποχρέωση της δημοτικής Αρχής ήταν η υποβολή του Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Πλατανιά (Σ.Δ.Α.Ε.), την οποία και υπέβαλε τον Ιούνιο του 2014, στο αρμόδιο τμήμα του Covenant of Mayors.

Η επιλεγόμενη μεθοδολογία με την οποία ο Δήμος Πλατανιά συνέταξε το δικό του Σχέδιο Δράσης αποτέλεσε αντικείμενο "καλής πρακτικής" μια και η σύνταξη αυτής έγινε από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου σε συνεργασία με τον κ. Κουμαδωράκη Αρτέμιο, ηλεκτρολόγο μηχανικό του ΕΜΠ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κουμαδωράκης στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας συνείσφερε στο προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για το Δήμο Πλατανιά, στοιχεία του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της τελικής μελέτης.

Θέλοντας η δημοτική Αρχή να ευχαριστήσει τον κ. Κουμαδωράκη Αρτέμιο και να ενθαρρύνει και άλλες ενέργειες οι οποίες συνδέουν την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η συμβολή της, οποίας είναι πολύ σημαντική, δώρησε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανωτέρω μια ηλεκτρονική ταμπλέτα (tamblet) ως ένδειξη ευχαριστιών και του εύχεται καλή σταδιοδρομία.

Σχόλια