Κρήτη

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών

Την Πέμπτη 5-12-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Μηχανικών- Ελευθέρων Επαγγελµατιών Νομού Ηρακλείου (αρχιτέκτονες μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι- ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανολόγοι μηχανικοί, αγρονόµοι-τοπογράφοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, μεταλλειολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης, μηχανικοί ορυκτών πόρων, ηλεκτρονικοί μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, μελετητές και εργολήπτες μηχανικοί πλην των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών).

Την Τετάρτη 10-12-2014 συγκλήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο και προχώρησε σε κατανομή αρµοδιοτήτων στα µέλη του.

Εκλέχθηκαν: Πρόεδρος: Ξυλούρης Κωνσταντίνος Μ-Μ. Αντιπρόεδρος: Τζανίνης Εµµανουήλ Π-Μ. Γραµµατέας: Τζουανάκης Στάθης Μ-Μ. Ταµίας: Κουµπενάκης Γεώργιος Π-Μ. Μέλος: Μπουντουράκης Αντώνης Μ-Π. Αναπληρωµατικά µέλη: Κοσµετάτου Υφιγένεια Α-Μ, Γεωργούσης Βασίλης Μ-Μ Καφετζάκης Γεώργιος Π-Μ, Ζωγραφάκης Γεώργιος Π-Μ.

Σχόλια