Κρήτη

Ερωτηματικά του ΣΥΡΙΖΑ για τη σήραγγα Αποσελέμη

«Πολλά τα ερωτήματα για τις συνέπειες της κατασκευής της συνδετήριας σήραγγας του Οροπεδίου του Λασιθίου με τη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος Αποσελέμη», αναφέρουν σε ερώτησή τους προς τον υπουργό Υποδομών οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης, Απόστολος Αλεξόπουλος, Μαρία Διακάκη και Μιχάλης Κριτσωτάκης.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2014 στο Οροπέδιο Λασιθίου, με τη συμμετοχή στελεχών του Ο.Α.Κ., περιφερειακών συμβούλων και δημάρχων από γειτονικές περιοχές του όρους Δίκτυ, τέθηκαν εκ νέου τα ερωτήματα για τις πιθανές συνέπειες από τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη.

«Υπάρχει έντονη ανησυχία», σημειώνουν, «επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν η συνδετήρια σήραγγα του Οροπεδίου με το φράγμα του Αποσελέμη θα συγκεντρώνει και θα απάγει μόνο τα ύδατα της επιφανειακής απορροής του Οροπεδίου ή και τα ύδατα του υδροφόρου ορίζοντα του Οροπεδίου που σήμερα χρησιμοποιούνται για την άρδευση χιλιάδων παραγωγικών στρεμμάτων του».

Ιδιαίτερα, όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τονίστηκε από το σύνολο των δημάρχων και των παρευρισκομένων η ανησυχία για τις επιπτώσεις στους υδροφόρους ορίζοντες των περιοχών τους από τη μεταφορά των υδάτων του Οροπεδίου Λασιθίου μέσω της συγκεκριμένης σήραγγας στο φράγμα. «Σύμφωνα με ιχνηθετήσεις που έχει κάνει το ΙΓΜΕ, έχει αποδειχθεί η υδραυλική επικοινωνία του Οροπεδίου με πλήθος υδροφόρων οριζόντων που αναπτύσσονται πέριξ του Οροπεδίου και σε χαμηλότερα υψόμετρα (Μάλια, Καστέλι, Έμπαρος, ανατολική Κρήτη).

Ταυτόχρονα οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής ανησυχούν ιδιαίτερα για τις συνέπειες που θα έχει η λειτουργία του φράγματος τόσο στην επάρκεια νερού για άρδευση όσο και στην παραγωγική διαδικασία λόγω των περιορισμών που τίθενται σταδιακά και χωρίς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Το έργο της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Γεωργίου, που θεωρείται αντισταθμιστικό στη λειτουργία του φράγματος και θα ενισχύσει την άρδευση της περιοχής, δε συνδέεται με το αρδευτικό δίκτυο και παραμένει αχρησιμοποίητο. Με πρόφαση τη δημιουργία Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιοχή των λιμνοδεξαμενών, μια καλλιεργούμενη έκταση 6.000 στρεμμάτων έχει υπαχθεί σε καθεστώς πιθανής μελλοντικής απαγόρευσης γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (408/06.02.2014 απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ΦΕΚ 168/24.04.2014)».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές Κ. Δερμιτζάκης, Απ. Αλεξόπουλος, Μ. Διακάκη και Μ. Κριτσωτάκης:

-«Επειδή δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς οι συνέπειες της αποστραγγιστικής σήραγγας στην τροφοδοσία των υδροφόρων οριζόντων

Επειδή υπάρχει έντονη ανησυχία ότι το έργο θα επιβαρύνει αθροιστικά την ισορροπία των υδροφορέων της περιοχής και θα επιδεινώσει το ήδη έντονο πρόβλημα ερημοποίησης της περιοχής

Επειδή δεν έχει κατατεθεί καμία μελέτη για τις συνέπειες και τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών στο Οροπέδιο Λασιθίου λόγω της λειτουργίας του φράγματος

Ερωτάται ο κύριος υπουργός

1. Έχουν μελετηθεί οι συνέπειες από τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη στους υδροφόρους ορίζοντες των γειτονικών περιοχών;

2. Με βάση ποια τελική μελέτη γίνεται η ολοκλήρωση του έργου της σήραγγας Οροπεδίου;

3. Υπάρχει επικαιροποίηση που να περιλαμβάνει πρόσφατες μετρήσεις;

4. Ποιες μελέτες έχουν γίνει για τις συνέπειες από τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη στην παραγωγική διαδικασία του Οροπεδίου Λασιθίου;

5. Πότε προβλέπεται η σύνδεση της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου με το αρδευτικό δίκτυο;».

Σχόλια