Κρήτη

Έως τέλη 30/11 οι συμμετοχές για το συνέδριο "Τοπωνύμια της Κρήτης"

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 μπορούν να καταθέτουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους ερευνητές, καταγραφείς και μελετητές για το συνέδριο "Τα τοπωνύμια της Κρήτης" που πρόκειται να γίνει στα Χανιά το διάστημα από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2015 και το οποίο οργανώνει η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ilaek.org.

Στη δήλωση θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας) θα πρέπει να σταλεί στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Σχόλια