Κρήτη

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το συνέδριο "Τα τοπωνύμια της Κρήτης"

"Τα τοπωνύμια της Κρήτης" είναι το θέμα συνεδρίου που διοργανώνει το ερχόμενο καλοκαίρι στα Χανιά η Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (IΛΑΕΚ).

Από την Εταιρεία καλούνται να λάβουν μέρος ερευνητές, καταγραφείς και μελετητές των τοπωνυμίων της Κρήτης, προκειμένου να προκριθούν οι ανακοινώσεις που θα γίνουν δεκτές και οι οποίες θα παρουσιαστούν το τριήμερο 3, 4 και 5 Ιουλίου του 2015 που θα διεξαχθεί το συνέδριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΙΛΑΕΚ, η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο γίνεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ilaek.org.

Στη δήλωση θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης περίπου σελίδας) θα πρέπει να σταλεί στην ίδια διεύθυνση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2015.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Σχόλια