Κρήτη

Δήμος Πλατανιά για τη ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει τους οφειλέτες ότι σύμφωνα με το με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 προς τους Δήμους και επεκτείνεται και στις οφειλές προς Ν.Π.Δ.Δ. (Δ.Ε.Υ.Α κ.τ.λ.).

Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να γίνεται ρύθμιση σε όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη, φόρους, δικαιώματα, και μισθώματα  και στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει βεβαιωθεί μέχρι την 30/10/2014.

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέχρι 28/11/2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εσόδων στα τηλέφωνα 28213 40024 και 28213 40010 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr.

Σχόλια