Κρήτη

Θα αποζημιωθούν σταφιδοπαραγωγοί με ζημιά πάνω από 30%

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των σταφιδοπαραγωγών της Κρήτης με την προϋπόθεση η απώλεια παραγωγής τους να υπερβαίνει το 30%, όπως προκύπτει από την απάντηση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης στον βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη.

Αναλυτικά από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή ανακοινώθηκαν τα εξής:
'Για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις βροχοπτώσεις τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014  στο νομό Ηρακλείου, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Καρασμάνης σε ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος ενημερώνει ότι για τις ζημιές στην ηρτημένη παραγωγή αμπελοκαλλιεργειών (επιτραπέζια σταφύλια) της Π.Ε. Ηρακλείου, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις.

Προσθέτει μάλιστα ότι «το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε. Στην συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι τελευταία έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.»

Ο Υπουργός κ. Γ. Καρασμάνης σημειώνει ότι, «οι ζημιές που προξενήθηκαν στην Π.Ε. Ηρακλείου σε απλωμένες σταφίδες για αποξήρανση δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ.  Ωστόσο οι συγκεκριμένες ζημιές θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων αρμοδιότητας ΠΣΕΑ. Επισημαίνεται ότι, ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων συντάχθηκε με βάση τις Κοινωνικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την γεωργία και δασοκομία και στη συνέχεια εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό προκειμένου να τεκμηριωθεί η  σοβαρότητα των ζημιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ζημιές αυτές, έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα, να πληγούν πολλές περιοχές, σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία όλων αυτών των περιοχών.»

Για το σκοπό αυτό και με έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζημιάς πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ζημιά μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο αυτό όριο έχει καθοριστεί στο 30% των ομοειδών ειδών του νομού  - ΠΕ σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας.

Για να ενταχθούν οι ζημιές που προξενήθηκαν στις σταφίφες για αποξήρανση, σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων θα πρέπει, η απώλεια παραγωγής τους να υπερβαίνει το 30% σε επίπεδο Π.Ε. και να τεκμηριώνεται αυτό από τα επίσημα στατιστικά της χώρας καθώς και από τα μετεωρολογικά στοιχεία.

Επισημαίνεται τέλος ότι, η χώρα μας προς αποφυγή κυρώσεων, οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Ενωσιακής νομοθεσίας και ελέγχεται γι' αυτό από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια