Κρήτη

Ο Κ.Δερμιτζάκης για τη λειτουργία τμήματος ΤΕΙ στην Ιεράπετρα

Απαντώντας στην υπ΄ αριθμό  12/18-6-2014 ερώτηση  με θέμα «Ίδρυση Τμήματος ΤΕΙ Κρήτης στην Ιεράπετρα»,  ο Υπουργός    Παιδείας και Θρησκευμάτων  θέτει μια σειρά ελάχιστων προϋποθέσεων  λειτουργίας του ΤΕΙ αναφέρει σε νέα του παρέμβαση ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου Κ.Δερμιτζάκης..   

Στην απαίτηση για ιδιόκτητο  κτήριο σας γνωστοποιούμε ότι, το κτήριο όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα το ΤΕΙ στην Ιεράπετρα είναι ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ, άρα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.  Όσο αφορά την έγκριση διορισμού 10 τουλάχιστον μελών μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, μερική πρόσληψη ειδικού τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμό 1εκ ευρώ είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επειδή για όλες αυτές τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο στην απάντηση με αριθμό 137595/ ΙΗ ΕΞ,  δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα με αποτέλεσμα το θέμα  να παραπέμπεται εντέχνως στις καλένδες,

Επειδή η ίδρυση του Τμήματος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγική της δραστηριότητα,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεται να προβεί άμεσα στα απαραίτητα βήματα ώστε να υλοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις και να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου  η ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ στην πόλη της Ιεράπετρας το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Σχόλια