Κρήτη

Οι θέσεις Γ.Μιχελογιαννάκη για τους αγρότες

Στο διάστημα των τελευταίων ετών η ελληνική γεωργία υπέστη και υφίσταται τις συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής που ακολουθείται. Δυστυχώς, οι Έλληνες αγρότες δέχονται το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο και βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία φυσικά και έχει αντίκτυπο στην Ελληνική κοινωνία, καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε και αποτελεί βασικό πυλώνα της Ελληνικής οικονομίας.

1)      Η συμμετοχή στο ΑΕΠ του πρωτογενή τομέα από το 17% του 1981 έπεσε στο 2,5% το 2011.

2)      Το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε 16%.

3)      Η αξία της αγροτικής παραγωγής μειώθηκε 23%.

4)      Εκτινάχτηκε το κόστος παραγωγής.

5)      Τα τελευταία 12 χρόνια χάθηκαν 130.000 θέσεις εργασίας.

6)      Ο κλήρος στην Ελλάδα είναι μικρός περίπου 50 στρέμματα όταν στην Ευρώπη είναι 150.

7)      Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι βυθισμένες στα χρέη.

8)      Υπάρχει σοβαρή έλλειψη υποδομών.

Η ριζοσπαστική ανασυγκρότηση χρειάζεται στήριξη των μικρών αναδιανομή, διαφύλαξη περιβάλλοντος και πολιτισμού.

u      Μείωση της εξάρτησης μας σε εισαγωγές, ανασυγκρότηση συνεταιρισμών.

u      Χρειαζόμαστε νέα συλλογικότητα και νέο συνεργατισμό.

u      Χρειαζόμαστε τέλος στους μεσάζοντες.

u      Πρέπει να στηρίξουμε νέο-εισαγόμενους στην γεωργία.

u      Χρειαζόμαστε επαναφορά του ΦΠΑ στα προ μνημονιακά επίπεδα.

u      Χρειαζόμαστε φτηνό αγροτικό πετρέλαιο.

u      Χρειαζόμαστε μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ.

u      Χρειαζόμαστε υποχρεωτική αναγραφή τιμής παραγωγού και τόπου παραγωγής.

u      Χρειαζόμαστε μητρώο εισαγωγέων.

u      Χρειαζόμαστε ρύθμιση αγροτικών χρεών.

u      Χρειαζόμαστε αναστολή πλειστηριασμών.

u      Χρειαζόμαστε μια αγροτική τράπεζα.

u      Χρειαζόμαστε νέα δίκαιη φορολόγηση.

u      Χρειαζόμαστε κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.

u      Κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

u      Γη και κίνητρα αξιοποίησης σχολαζουσών γαιών σε μακροχρόνιους ανέργους.

u      Ευνοϊκή μοριοδότηση για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης.

u      Αναμόρφωση της συμβολαιακής γεωργίας.

u      Απαγόρευση χρήσης και καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.

u      Δημόσιο σύστημα ασφάλισης.

u      Προστασία βοσκοτόπων με δασικούς χάρτες.

u      Κτηματολόγιο και χωροταξία παντού.

Από την Ευρώπη ζητάμε :

1)      Αύξηση του προϋπολογισμού για την γεωργία.

2)      Ακύρωση της ρήτρας αναστολής χρηματοδότησης.

3)      Ευρωπαϊκό ταμείο διαχείρισης γεωργικών κρίσεων.

4)      Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή.

5)      Γεωργική παραγωγή προσαρμοσμένη στο περιβάλλον και την προστασία του.

6)      Σύνδεση την αγροτοδιατροφής με το τουρισμό και τον πολιτισμό.

Σχόλια