Κρήτη

ΣΥΡΙΖΑ: Οικτρή η κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ

Σειρά δημοσιευμάτων στον καθημερινό, ηλεκτρονικό και έντυπο, Τύπο, κάνουν λόγο, για μια ακόμη φορά, για την οικτρή, οικονομική και λειτουργική κατάσταση, η οποία επικρατεί στον ΕΟΠΥΥ, αναφέρουν σε ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και ο Ανδρέας ξανθός από την Κρήτη.

Ο Οργανισμός εμφανίζεται ελλειμματικός, ανίκανος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους, με συσσωρευμένα χρέη, στοιχεία, που προκύπτουν και από την κατακόρυφη μείωση της χρηματοδότησής του, τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό, όσο και από τις εργοδοτικές, κυρίως, εισφορές.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους (παρόχους, ασφαλισμένους, Νοσοκομεία του ΕΣΥ) εκτιμώνται περίπου στα 7,7 δις ευρώ, τα έσοδα του Οργανισμού, για το πρώτο τετράμηνο, από την κρατική χρηματοδότηση και τις εισφορές, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, βρίσκονται κάτω από το ? των αντίστοιχων ενισχύσεων παρελθόντων ετών (2012-2013) και οι οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ από τα συστατικά του ταμεία παραμένουν περίπου στα 421 εκατομμύρια ευρώ.

Ανησυχία και ερωτηματικά, επίσης, προκαλούνται, επειδή ο Οργανισμός φέρεται να έχει παραχωρήσει κτίριο της ακίνητης περιουσίας του, στην περιοχή της Πεύκης Αττικής, σε ιδιωτικές, ελεγκτικές εταιρίες, προκειμένου αυτές να εκκαθαρίσουν και να πιστοποιήσουν το βάσιμο των οφειλών του Οργανισμού προς παρόχους και ασφαλισμένους, με τα λειτουργικά έξοδα αυτού του κτιρίου και των διαδικασιών ελέγχου και εκκαθάρισης να βαρύνουν εξολοκλήρου τον ΕΟΠΥΥ.

Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι έντονες διαμαρτυρίες, εξαιτίας των κολοσσιαίων προβλημάτων στελέχωσης και λειτουργικότητας στις Μονάδες του ΠΕΔΥ, προβλήματα που έχουν αναδείξει στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, με πλήθος ερωτήσεων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι, το τελευταίο τρίμηνο, εκκρεμούν αναπάντητες, ερωτήσεις της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, για τα λειτουργικά προβλήματα του ΠΕΔΥ, τα οποία έχουν προκληθεί κυρίως λόγω της υποστελέχωσης των Μονάδων, σε όλη την Ελλάδα(ενδεικτικά, Θεσσαλία, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο).

Επειδή, η οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ επιδεινώνεται, θέτοντας σε κίνδυνο την χρηματοδοτική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των ασθενών.

Επειδή, η περίφημη «μεταρρύθμιση» του ΠΕΔΥ έχει οξύνει τα προβλήματα λειτουργικότητας των δημόσιων Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού.

Επειδή, υπάρχουν ενδείξεις αδιαφανούς και σπάταλης κακοδιοίκησης του Οργανισμού και με αφορμή την παραχώρηση του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη Αττικής, στις ιδιωτικές, ελεγκτικές εταιρίες.

Επειδή, οι μεγαλόστομες «διακηρύξεις» για αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης στην υγεία φαίνεται να αφορούν αποκλειστικά την άμεση ή έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση μεγάλων, ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ και φαρμακοβιομηχανιών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Ποια είναι η πραγματική, οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ ; Πώς διαμορφώνονται τα έσοδα, τα έξοδα και οι συνολικές υποχρεώσεις και τα χρέη του Οργανισμού;

Ποια είναι η ακριβής στελέχωση και με ποια οργανογράμματα έχει γίνει αυτή, στις Μονάδες του ΠΕΔΥ; Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν, προκειμένου να στελεχωθεί και να ενισχυθεί, πανελλαδικά, σε εξοπλισμούς και υλικά, το δίκτυο Μονάδων του ΠΕΔΥ;

Σχόλια