Κρήτη

Θέλουν να ιδρύσουν πειραματικό πανεπιστήμιο στην Κρήτη

Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανταποκρινόμενο στην προσταγή του οικουμενικού Νίκου Καζαντζάκη «φτάσε όπου δεν μπορείς!», έχει ξεκινήσει διεργασίες με δημόσιους φορείς του νησιού, και όχι μόνο, καθώς και με διακεκριμένους Έλληνες του εξωτερικού, με στόχο την ίδρυση ενός Πειραματικού Πανεπιστημίου στην Κρήτη, το οποίο θα φέρει το όνομά του: Νίκος Καζαντζάκης.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο και για ένα εντελώς διαφορετικό πανεπιστήμιο, το οποίο θα οικοδομηθεί επάνω στο μεγάλο πνευματικό και πολιτισμικό κεφάλαιο της Κρήτης και σε τμήματα καινοτομίας. Ένα πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, αυτόνομο, αυτοδιοικούμενο και αυτοχρηματοδοτούμενο.

Θα στοχεύει κυρίως σε φοιτητές εκτός Ελλάδας και η επιτυχία του θα στηριχθεί στους διακεκριμένους Έλληνες του κόσμου, οι οποίοι θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το στήσιμό του, αλλά και θα εξασφαλίσουν τους οικονομικούς πόρους για την ίδρυση και λειτουργία του σε βάθος χρόνου.

Το ΑΛΠ Κρήτης καλεί όσους εκτιμούν την ιδέα και την αξία της προσπάθειας να συνεισφέρουν με ιδέες και να γίνουν συμμέτοχοι στην ίδρυση του Πειραματικού Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σχόλια