Κρήτη

Καμία αύξηση της ΔΕΗ Μάιο και Ιούνιο

Καμία αύξηση στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. δεν πρόκειται να υπάρξει για την περίοδο Μαΐου και Ιούνιου όπως είχε αρχικά αναγγελθεί, με βάση απάντηση που έλαβε σε σχετική ερώτηση του, από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης.

Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε η Δ.Ε.Η., τονίζεται ότι η Επιχείρηση έχει ήδη λάβει υπόψη τις διαφοροποιήσεις στην εκτιμώμενη δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων Διοξειδίου του άνθρακα κι έχει υποβάλει όλα τα νέα στοιχεία προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ώστε να αναπροσαρμοστούν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

 Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μάξιμος Σενετάκης, είχε επισημάνει με ερώτηση του προς τον αρμόδιο Υπουργό την αρνητική απόφασητης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Backloading, σύμφωνα με την οποία η Δ.Ε.Η. δεν θα έπρεπε να προχωρήσει στις προγραμματισμένες αυξήσεις της για την περίοδο Μαΐου και Ιουλίου.

  Ο βουλευτής μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη είχε ζητήσει τη μείωση των τιμολογίων. Με βάση την απάντηση που έλαβε ο κ. Σενετάκης η επιχείρηση αναγνωρίζει ότι τα αρχικά εκτιμώμενα κοστολόγια της ήταν υψηλότερα από αυτά που προέκυψαν και ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυξήσεις για το επόμενο δίμηνο.

«Στο πλαίσιο της έγκρισης των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το 2013 η Ρ.Α.Ε. με τη γνωμοδότηση της 13/2012 περιέκοψε σημαντικό μέρος των κοστολογικών δαπανών, ύψους εκατοντάδων εκατ. Ευρώ για το Διασυνδεμένο Σύστημα. Μεταξύ άλλων περιέκοψε και την εκτιμώμενη δαπάνη για την αγορά δικαιωμάτων CO2» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απάντηση της Δ.Ε.Η.

«Για τους λόγους σταδιακής και ομαλής αναμόρφωσης των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. στη ΧΤ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, θεωρήθηκε σκόπιμη εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ η δυνατότητα αναπροσαρμογής των τιμολογίων κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία κόστους, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μειωμένο κόστος των δικαιωμάτων CO2» αναφέρει επίσης στην απάντηση της η Δ.Ε.Η. και προσθέτει:

«Η Δ.Ε.Η. έχει ήδη υποβάλει προς τη ΡΑΕ την επανεκτίμηση των στοιχείων κόστους για το 2013, στοιχεία τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμολογίων».

«Σας γνωρίζουμε ότι τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. δεν έχουν καμία αύξηση, στη δεύτερη φάση εφαρμογής της υποχρέωσης της χώρας μας για τη σύνδεση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος της παραγωγής και διάθεσης» υποστηρίζει στην απάντηση του προς το βουλευτή Μάξιμο Σενετάκη ο Υφυπουργός Α. Παπαγεωργίου και προσθέτει:

«Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που υπεγράφη την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το ποσό των προς ανάκτηση δαπανών της Δ.Ε.Η. για το έτος 2013, που αφορούν τους πελάτες Χαμηλής Τάσης, παραμένει το ίδιο με αυτό που αντιστοιχεί στα ισχύοντα σημερινά τιμολόγια. Βάσει αυτής της Απόφασης, δεν προκύπτει καμία αλλαγή στα τρέχοντα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. όπως ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013».

Σχόλια