Κρήτη

Τροπολογία μετά το ρεπορτάζ για τα παροπλισμένα μηχανήματα

Λύση για την έγκριση τύπου και την πιστοποίηση της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για μηχανήματα που έχουν εισαχθεί πριν την 25η Ιουνίου 2010. Το πρόβλημα με τα παροπλισμένα μηχανήματα που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είχε αναδείξει με ρεπορτάζ της η ΚΡΗΤΗ ΤV, με αποτέλεσμα να προωθηθεί λύση.

Η συγκεκριμένη τροπολογία που αφορά στα μηχανήματα έργων και κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» εκπρόθεσμα, λόγω του ότι η επεξεργασία του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί πριν τις γιορτές ενώ το θέμα από τους φορείς προέκυψε κατά την περίοδο των εορτών. Ωστόσο, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης θα επανέλθει σε επόμενο Σχέδιο Νόμου για το ζήτημα των μηχανημάτων έργων.

Τοποθέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη:

«Αν και κατατέθηκε εκπρόθεσμα, κύριε Καλογιάννη, παρακαλώ πολύ να έχω τη δέσμευσή σας ότι θα την αξιολογήσετε και σε επόμενο Σ/Ν του υπουργείου να τη συζητήσουμε και ευελπιστώ στη θετική εξέλιξη.

Σήμερα, τα μηχανήματα έργων υπάγονται στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/42/ΕΚ η οποία έχει εναρμονιστεί με το Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 57/2010. Όπως ισχύει για όλες τις παρόμοιες Οδηγίες, στην Οδηγία δεν προβλέπεται ως προϋπόθεση ούτε για τη διάθεση των μηχανημάτων στην κοινοτική αγορά αλλά ούτε και για τη χρήση τους η προηγούμενη έγκριση τύπου οποιασδήποτε μορφής. Βασικό στοιχείο είναι η ασφάλεια και η υγεία του χειριστή και ο περιορισμός του οποιουδήποτε κινδύνου. Από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξαιρούνται μεταξύ άλλων τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενα τους, που καλύπτονται από την οδηγία 2007/46/ΕΚ.


Τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι την 25-6-2010 και δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου, μπορούν να λάβουν έγκριση τύπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους ή κατασκευής τους. Αυτά τα μηχανήματα, καλύπτουν τις προδιαγραφές της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την δημοσίευσή του, είναι η πρότασή μου.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δίνεται η δυνατότητα τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελλάδα μέχρι την 25-6-2010 και δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου, να μπορούν πλέον να λάβουν με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους ή κατασκευής τους και όχι με τις τρέχουσες απαιτήσεις καθότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό.

Τέλος, δίδεται η συγκεκριμένη δυνατότητα για χρονική διάρκεια δέκα (10) μηνών από την δημοσίευσή του παρόντος προκειμένου να αποδεσμευτούν τα ήδη υπάρχοντα οχήματα που έχουν εισαχθεί πριν τις 25-6-2010 και αυτό το θέμα αφορά περίπου 30.000 ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων».

Σχόλια