Κρήτη

Στο περιφερειακό αύριο ο Κυριάκος Βιρβιδάκης

Ο «Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» θέμα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου αύριο στη Μονή Τοπλού.

Στην συνεδρίαση θα μετέχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Σχόλια