Κρήτη

Η κοινωνική επιεπιρηματικότητα στο επίκεντρο

         Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα αλλά και κάθε προσπάθεια που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας στο forum ενημέρωσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στο forum που θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή θα αναδειχθούν οι δυνατότητες που δίνονται σε άτομα που ενδιαφέρονται να συστήσουν μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), σε φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς και αυτοδιοικητικούς) για να στηρίξουν πρωτοβουλίες δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην περιοχή τους.

     Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, η Κοινωνική Οικονομία έχει ήδη αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών.

         «Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την «Ευρώπη 2020», η κοινωνική καινοτομία αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη συγκέντρωση όλων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και την αξιοποίησή τους προς μια δυναμική, επιχειρηματική και καινοτόμο Ευρώπη» είπε ο Περιφερειάρχης Κρήτης και πρόσθεσε: «Στα υψηλά ποσοστά ανεργίας, σημαντικές λύσεις μπορεί να δώσει ο Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η Κοινωνική επιχειρηματικότητα τόσο μέσα από δημιουργία θέσεων εργασίας, όσο και μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας παράλληλα και στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Περιφέρεια Κρήτης, υποστηρίζει την κοινωνική επιχειρηματικότητα αλλά και κάθε προσπάθεια που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση».

Πρόγραμμα 2ης ημέρας: Παρασκευή, 17  Μαΐου 2013

Συντονίστρια: Κική Στάικου, Προϊσταμένη Μον. Ε΄Ειδικής

Υπηρεσίας Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υπ.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

10:00-11:00      Ερωτήσεις/συζήτηση για πρακτικά και διοικητικά θέματα ίδρυσης και

            λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Άννα  Πάνου, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Μαρία Ανδρέου, Γιάννης Κανακάκης, Σοφία Μητροπούλου, Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη & την Κοινωνική Οικονομία

11:00-11:15      «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: το υπόβαθρο, οι

προκλήσεις και οι προοπτικές»

Δημήτρης Ζιώμας, Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Παρατηρητηρίου της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

11:15-11:30      «Περιφερειακά Σύμφωνα για την Κοινωνική Οικονομία: καινοτομία

και χρηματοδότηση»

Δημήτρης Χατζαντώνης, Διδάκτωρ της Οικονομίας των

Επιχειρήσεων

11:30-12:00      Διάλειμμα

12:00-15:00      Εκπρόσωποι συνεταιρισμών:

O      Χρυσάνθη Αλεξάνδρου,  Κοιν.Σ.Επ ΜΥΓΔΩΝΙΑ

Σχόλια