Κρήτη

Όχι στο Δήμο για την παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου

Για την ενδεχόμενη παραχώρηση της διαχείρισης του Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου στον Δήμο Ηρακλείου και την επακόλουθη επιβάρυνση των πολιτών, απαντά ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδης: «ως πολιτική ηγεσία του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υφυπουργείου, θεωρούμε ότι η λειτουργία των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που κατασκευάστηκαν με θυσίες του ελληνικού λαού και που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αποσκοπεί πρώτιστα στην εξυπηρέτηση των αθλουμένων νέων μας αλλά και κάθε άλλου πολίτη, χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις ή αποκλεισμούς. Για το λόγο αυτό, παρά τις πολλές αντιξοότητες, προβαίνουμε καθημερινά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραμένουν διαρκώς ανοικτές και διαθέσιμες, προς, δε, τις διοικήσεις όλων των Ε.Α.Κ. έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ότι οφείλουν να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, εξαντλώντας κάθε περιθώριο ώστε να μην επιβάλλεται αντίτιμο στους αθλητές και στους αθλητικούς συλλόγους».

«Ύστερα από την παραπάνω ξεκάθαρη θέση μας, κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις μας η παραχώρηση του Ε.Α.Κ. Ηρακλείου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπογραμμίζει ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδης.

Η θέση μας αυτή δεν προκύπτει, φυσικά, από το βαθμό της διαχειριστικής ικανότητας του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. αλλά από το γεγονός ότι φορέας διαχείρισης ενδεχόμενης παραχώρησης θα ήταν η Ανώνυμη Εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το Δήμο Ηρακλείου, αποκλειστικά για την εκμετάλλευση και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού ενδιαφέροντος.

Τέλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού επισημαίνει ότι: «την άποψή μας ενισχύει και η εμπειρία του παρελθόντος, όταν η Υ.Α. 19750/1998 κατέταξε τα, έως τότε εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α., αθλητικά κέντρα σε γυμναστήρια εθνικής και δημοτικής σημασίας, με αποτέλεσμα πολλά από τα τελευταία σήμερα να υπολειτουργούν ή να μη λειτουργούν καθόλου, γεγονός που είχε αρνητικές επιπτώσεις στην προώθηση και ανάπτυξη τόσο του μαζικού όσο και του σωματειακού Αθλητισμού».

Σχόλια