Κρήτη

Διόρθωση λαθών σε λογαριασμούς της ΔΕΗ

O Δήμος Χανίων καλεί όλους τους δημότες του που παρατηρούν τυχόν λάθη  στα ακίνητά τους στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η, να προσέλθουν  στην Οικονομική Υπηρεσία στο τμήμα Τ.Α.Π και Ηλεκτροφωτισμού μέχρι τις 24/5/2013, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οικοδομική Άδεια και διάγραμμα κάλυψης αυτής ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

Πρόσφατο Λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Σχόλια