Κρήτη

Ν.Μαριάς για την προστασία των ατόμων με αναπηρία

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.)  που αφορά τη λήψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους ενόψει του σχεδίου επικαιροποίησης του μνημονίου.

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Α.με.Α. στο σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών από το Υπουργείο Οικονομικών και όλων ανεξαιρέτως των Υπουργείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία/χρόνια πάθηση και στον καθορισμό εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη των δικαιούχων σε οικονομικά και κοινωνικά μέτρα θα πρέπει να μην συνυπολογίζονται για λόγους αρχής τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα όπως, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας, προνοιακό, διατροφικό, επίδομα ανικανότητας κ.λπ.

Η Ε.Σ.Α.με.Α. με βάση τα παραπάνω ζητάει να ληφθούν μέτρα σχετικά  με το νέο φόρο ακινήτων - ΕΕΤΗΔΕ, με το πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

  Επίσης ζητάει τη λήψη μέτρων για τους εργαζόμενους με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους και  την αποκατάσταση των  συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και μελών των οικογενειών τους, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  και μισθών των εργαζομένων με αναπηρία και μελών των οικογενειών του δημοσίου τομέα.

Στην αναφορά ο Βουλευτής  Νότης  Μαριάς ζητάει απάντηση,  ενέργειες και σχετική ενημέρωση.              

Σχόλια