Κρήτη

Στο Πολιτιστικό Κέντρο για ενημέρωση

      Αντιπροσωπείες των δημοτικών κινήσεων της αντιπολίτευσης «Ηράκλειο - Πορεία στο Μέλλον» και «Ηράκλειο - Ανθρώπινη Πόλη», επισκέφτηκαν σήμερα το εργοτάξιο του Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Πλαστήρα.

Στη διάρκεια της επίσκεψης οι δύο αντιπροσωπείες ξεναγήθηκαν στους χώρους του εργοταξίου από τους μηχανικούς της ΔΕΠΤΑΗ κκ. Κωνιό Μιχάλη και Μαρμαρίδη Κώστα και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο της δημοτικής επιχείρισης κκ. Παρασύρη Γιώργο και Λαζαρίδη Αλέκο καθώς και από τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσίων κ. Αναστασάκο Γιώργο για την εξέλιξη του όλου έργου, τα προβλήματα και τις προοπτικές ολοκλήρωσής του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο παρατάξεων:  

      «Η πρωτοβουλία  υπαγορεύτηκε από την ανάγκη των ίδιων αλλά και της ηρακλειώτικης κοινωνίας, να ενημερωθούν πλήρως για το μεγάλο αυτό έργο, αφού ο Δήμαρχος Ηρακλείου αρκείται σε απλές επικοινωνιακού τύπου πραχτικές που δημιουργούν κενό στην αναγκαία πληροφόρηση των πολιτών και δεν υπηρετούν τις βασικές αρχές της διαφάνειας.

      Στη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν και πτυχές της ιστορίας του έργου. Για λόγους οικονομίας δεν θα αναφερθούμε αυτή τη στιγμή σ΄αυτές, αν και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την πόλη και πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί. Περιοριζόμενοι επομένως μόνο στο έργο, ενημερώνουμε την ηρακλειώτική κοινωνία πως το έργο στην πορεία υλοποίησής του συνάντησε σειρά προβλημάτων, μελετητικών, κατασκευαστικών, χρηματοδότησης, γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων κλπ. Παρά ταύτα το έργο προχώρησε και βρίσκεται σήμερα κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η οποία όμως δεν περιλαμβάνει την κεντρική θεατρική αίθουσα, που είναι το βασικό αντικείμενο της δεύτερης φάσης του όλου έργου. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης χρειάζεται ακόμα 4,5 εκατ. ευρώ και χρόνο μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Η ΔΕΠΤΑΗ ελπίζει να υπάρξουν τα χρήματα έτσι ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό. Η ολοκλήρωση στη συνέχεια και της δεύτερης φάσης του έργου θα χρειαστεί επιπλέον περί τα 10 - 11 εκατ. ευρώ (προσπαθεί η υπηρεσία να επιτύχει μέιωση) και αν αυτά βρεθούν έγκαιρα, τότε ελπίζεται πως η ολοκλήρωση θα έχει γίνει το καλοκαίρι του 2014. Μας αναφέρθηκαν πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Καλούμε όμως τη δημοτική αρχή να ενημερώσει  το δημοτικό συμβούλιο για το πιθανό σχετικό σχέδιό αυτής της χρηματοδότησης.  

      Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 42 εκατ. ευρώ. Το μέσο ποσοστό έκπτωσης που επετεύχθη στις δημοπρασίες είναι 32%. Έτσι η αρχική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη του τελικού 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (επίκειται η έκδοσή του) προβλέπεται να είναι περίπου στα 32,4 εκατ ευρώ.  Μέρος αυτής της δαπάνης (3 εκατ. ευρώ) κατεβλήθη από τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού και τα υπόλοιπα από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Τα στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας αναφέρθηκαν και σε σκέψεις για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου μετά την ολοκλήρωσή του ή και για τη σταδιακή απόδοσή του στην ηρακλειώτικη κοινωνία. Κατά τη γνώμη μας οι σκέψεις αυτές αν και κινούνται προς θετική κατεύθυνση δεν συνιστούν από μόνες τους ένα καλά μελετημένο σχέδιο, ικανό να διασφαλίσει την έυρυθμη, απρόσκοπτη και δημιουργική λειτουργία του μεγάλου αυτού κέντρου.

Οι εκπρόσωποι των δημοτικών μας κινήσεων ευχαρίστησαν τα στελέχη της ΔΕΠΤΑΗ για την ενημέρωση. Δεν παρέλειψαν όμως να τονίσουν την τεράστια καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, την ολιγωρία της δημοτικής αρχής στο θέμα της ενημέρωσης του δημοτικού συμβουλίου και των πολιτών, επεσήμαναν ως μεγάλο αρνητικό γεγονός την ουσιαστική κατάργηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα (επιτέλους συγκαλείται σε συνεδρίαση τη Δευτέρα) και διατύπωσαν τους έντονους φόβους τους για την περαιτέρω πορεία του έργου. Τόνισαν τέλος την αδήριτη ανάγκη να σπεύσει η δημοτική αρχή για την ολοκλήρωση του έργου και την τελική απόδοσή του στην κοινωνία.»

Σχόλια