Κρήτη

Απάντηση στο Λ.Αυγενάκη για κάρτα έκπτωσης ανέργων στα ΜΜΜ

Για την δημιουργία εκπτωτικής κάρτας για τους κατόχους κάρτας ανεργίας και τις εκπτώσεις σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.


Όπως αναφέρει ο κ. Κ. Χατζηδάκης: «η ισχύουσα πολιτική κομίστρου η οποία επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζει τις προϋποθέσεις παροχής δικαιωμάτων μετακίνησης ορίζει ότι: «με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Δημοσίου, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο.»

Συνεπώς, οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου Υπουργείου.

Τέλος, όπως επισημαίνει ο Υπουργός στο έγγραφό του: «είναι αντιληπτό ότι όλες οι προτάσεις για διεύρυνση της ισχύουσας κοινωνικής πολιτικής στα θέματα κομίστρου θα μπορούσαν να εξεταστούν υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό κόστος δύναται να αναληφθεί από φορέα του Δημοσίου εις τρόπον ώστε να μην αυξάνεται το έλλειμμα του ΟΑΣΑ».      

Σχόλια