Κρήτη

Σύνδεση εκπαίδευσης με την εργασία και τη διά βίου μάθηση

Στην αναγκαία σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία και τη διά βίου μάθηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή πρώτη ημέρα των εργασιών της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρώπης, η οποία συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη.

Αναλυτικότερα, όπως τονίστηκε, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία και τη διά βίου μάθηση αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αγορά εργασίας των νέων.

Μάλιστα, σημαντικό ρόλο σε αυτό θα έχουν οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές.

Επίσης αναφέρθηκε ως παράδειγμα ότι υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις στην Ευρώπη, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν πολλές ειδικότητες.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε μέχρι αργά το βράδυ, ενώ σήμερα η Επιτροπή Περιφερειών θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, την εδαφική συνοχή.

Σχόλια