Κρήτη

Εξετάσεις για μεταφορείς επιβατών-εμπορευμάτων

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι οι εξετάσεις A' περιόδου 2013 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) Εθνικών & Διεθνών Μεταφορέων Επιβατών ή Εμπορευμάτων θα διενεργηθούν στις 27 Mαρτίου 2013 σε αίθουσα της υπηρεσίας που βρίσκεται στην οδό Αρχ. Μακαρίου 17 και Σοφοκλή Βενιζέλου, στο Ηράκλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μέχρι 20/03/2013, ενώ περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2813-410.531 και 410.530 (κ. Ζαβαλίδου και κ. Τζανάκη).

Σχόλια