Κρήτη

Απάντηση αναπληρωτή υπουργού ότι παραμένει ο ENISA

Για την φημολογούμενη μεταφορά του ENISA, αλλά και την μεταστέγαση του υποκαταστήματος της Αθήνας, απάντησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σταύρος Καλογιάννης στην παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στην απάντηση του κ. Σ. Καλογιάννη επισημαίνεται: «ότι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συνεδρίαση της 29ης-01-2013 παρέτειναν τη λειτουργία του Οργανισμού για επτά ακόμη έτη (η λειτουργία του Οργανισμού έληγε στις 13-09-2013), γεγονός που επιβεβαιώνει τις άοκνες και αποτελεσματικές προσπάθειες του Υπουργείου για τη διατήρηση του Οργανισμού στην Αθήνα. Επισημαίνεται ότι η έδρα του Οργανισμού είναι στο Ηράκλειο Κρήτης και το γραφείο διασύνδεσης (branch office) στην Αθήνα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Κατόπιν των συνεχών αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου στέγασης των εγκαταστάσεων του ENISA στην Αθήνα, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αφού έλαβε υπόψη της το αίτημα του ENISA για επιλογή των νέων γραφείων του στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, καθόσον θεώρησε ότι το ήδη μισθωμένο κτίριο στο Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, δεν κάλυπτε τις ανάγκες του, προέβη σε αποστολή αιτήματος στην κτηματική Υπηρεσία Αθηνών και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για τη δυνατότητα εξεύρεσης κτιρίου.

Δεδομένου ότι η Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών δήλωσε αναρμόδια και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου απάντησε ότι δεν ευρέθη διαθέσιμο κτίριο στην Αθήνα, ενημερώθηκε ο ΕΝΙSA ώστε να αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος, όπου τελικά πρότεινε το κτίριο επί της οδού Βασιλ. Σοφίας 1 στο Μαρούσι για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.

«Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μεταξύ του ENISA και του εκμισθωτή του κτιρίου, προβλέπει μηνιαίο μίσθωμα ποσού €25.454» όπως τονίζει στην απάντησή του ο Αναπληρωτής υπουργός προς τον Λευτέρη Αυγενάκη και επισημαίνει ότι: «με αποστολή εγγράφου προς τον ENISA, τονίστηκε ότι η συνολική πίστωση για τις στεγαστικές ανάγκες δεν μπορεί να υπερβεί σε ουδεμία περίπτωση τη διατεθείσα πίστωση έτους 2012 για τον ίδιο σκοπό».

Σχόλια