Κρήτη

Κόντρα στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Κόντρα γιατρών-διοικητή στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σήμερα το πρωί οι γιατροί οκτώ τμημάτων καταθέτουν ασφαλιστικά μέτρα για "αυθαίρετη και παράνομη μετατροπή ενεργών εφημεριών σε ετοιμότητας και υποβάθμιση της λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων".

Σχόλια