Κρήτη

Η "Ταυτότητα δανειοληπτών" συστείνεται

«Είναι μία σειρά από γραφεία της καταναλωτικής οργάνωσης Κίνηση Πολιτών Δανειληπτών, που δημιουργούμε σ' όλη την Ελλάδα με διακριτική αναφορά και δείχνει την απόφαση των δανειοληπτών να εκφράσουμε μια ενιαία στάση έκφρασης έναντι των τραπεζών ως μια ταυτότητα που έχει αναφορά, αρχή και συνέχεια για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων τους», αναφέρει με ανακοίνωσή της η Ταυτότητα Δανειοληπτών.

Και συνεχίζει

«Το λογότυπό μας είναι:

Η πίστη και τα ιδανικά μας για το ζήτημα των δανειοληπτών μας οδήγησε στη δημιουργία της οργανώσεως μας και τη στήριξη των δανειοληπτών από το 2006 και μετά, βλέποντας τα τόσα πολλά προβλήματα που τους απασχολούσαν , την αδιαφορία των τραπεζών στα δικά μας μικρά η μεγάλα προβλήματα, την καταχρηστικότητα των όρων συμβάσεων, την υπερχρέωση των Ελλήνων.

Η καταναλωτική οργάνωσή μας με την επωνυμία "Κίνηση Πολιτών Δανειληπτών" στο οποίο είμαι Πρόεδρος είναι αναγνωρισμένο επίσημα με την υπ' αρ. 4236/2007 απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών - εκούσια δικαιοδοσία με έδρα την Αθήνα, οδός Ραγκαβή 101 Γκύζη Ανακοινώνω σήμερα από την Κρήτη μας, τη λειτουργία του γραφείου της Κίνησης Πολιτών Δανειοληπτών επί της οδού Μονοφατσίου 5 στο Ηράκλειο Τηλ. 2810300.031 όπου 800 περίπου μέλη και πολλοί φίλοι επισκέπτονται καθημερινά.

α) Ειδικότερα πληροφορούνται αν δικαιούνται να τους επιστραφούν πίσω τα έξοδα φακέλου των δανείων τους που έχουν κριθεί παράνομα και καταχρηστικά με αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων και

β) ενημερώνονται εάν έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη 3869/2010 περί απαλλαγής και ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αφού στελέχη του έχουν εξειδικευτεί σ' όλες τις παραγράφους του νόμου και έχουν ήδη συμβάλει με την κατάλληλη μεθόδευση στην επιτυχία του νόμου με την βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να διαμορφωθεί το πολιτικό-οικονομικό κλίμα για απαλλαγές που έφτασαν το 100 % των χρεών των δανειοληπτών.

Ευθύνες των Τραπεζών

Στη χώρα μας το πρόβλημα του υπερδανεισμού προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις την τελευταία δεκαετία με την πιστωτική επέκταση και τις υπερβολές που την χαρακτήρισαν. Όταν στη χώρα μας εγκαινιαζόταν και επίσημα η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε μία πλούσια εμπειρία, πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί κανείς. Όμως η επίκληση αυτής της ευρωπαϊκής εμπειρίας υπήρξε επιλεκτική στην Ελλάδα. Προέτασσε την αναγκαιότητα της απελευθέρωσης και αποσιωπούσε τα αναγκαία μέτρα που θα έπρεπε να τη συνοδεύουν για την πρόληψη των καταχρήσεων.

• Όλοι ασφαλώς θυμούμαστε τις επιθετικές πρακτικές υπό τις οποίες συντελέστηκε η πιστωτική επέκταση στα χρόνια που ακολούθησαν. Πρακτικές που μακράν απείχαν από τις αρχές του υπεύθυνου δανεισμού.

• Οι διαφημίσεις της εποχής ενθάρρυναν τους καταναλωτές σε εύκολη και ανέμελη πρόσβαση στην πίστωση. Αυτό παρά το γεγονός ότι τα εισοδήματα πολλών νοικοκυριών δεν επέτρεπαν την κάλυψη του υψηλού κόστους της πίστωσης. Αρκούσε το γεγονός ότι τα υπέρμετρα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης υπερεπαρκούσαν για να καλύψουν τις επισφάλειες που παρήγαγαν οι εν λόγω πρακτικές.

Η πορεία των υποθέσεων των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών του Ν. 3869/2010 ενώπιον των Ελληνικών Ειρηνοδικείων.

Έχουν ήδη εκδοθεί σειρά θετικών αποφάσεων των Ελληνικών Ειρηνοδικείων όπως πιστοποιούν την επιτυχία του Νόμου 3869/2010 και τον κατατάσσουν τον καλύτερο και πιο ευνοϊκό νόμο της μεταπολίτευσης εδώ και 38 χρόνια ,ενδεικτικά εκδόθηκαν οι:

1) υπ' αριθ. 106/2011 του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε και θεωρήθηκε την 19-9-2011 στο σκεπτικό της προσδιόρισε τα χρέη άνεργης δανειολήπτριας κατά 100% σε μηδενικές καταβολές για χρέος των 26.179,65 ευρώ.

2) υπ' αρ. 20/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου θα γίνει περικοπή των απαιτήσεων των πιστωτών δανειολήπτριας απασχολούμενης με τετράμηνη σύμβαση σε κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης ηλικιωμένων ατόμων στον Βόλο, κατά ποσοστό 80%. Η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού θα γίνει άτοκα με καταβολή 240

3) υπ' αριθ. 12/2012 του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε και θεωρήθηκε τον Φεβρουάριο, διέγραφε τα χρέη Αρχιμανδρίτη Δανειολήπτη της Λάρισας κατά 100.000 ευρώ.

4) υπ' αρ. 21/202 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας και αφορά υπερχρεωμένο δανειολήπτη μέλος της οργάνωσής μας Διευθυντή Δημοτικού σχολίου Λάρισας με διαγραφή χρέους 117.870,39 ευρώ.

5) η υπ' αρ. 88/202 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λάρισας και αφορά υπερχρεωμένο δανειολήπτη μέλος της οργάνωσής μας - Υποσμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στην Λάρισα με 265.000 ευρώ διαγραφή χρέους.

6) η υπ' αρ. 21/2011 του Ειρηνοδικείου Ολύμπου και αφορά υπερχρεωμένη δανειολήπτρια μέλος των οργανώσεών μας συνταξιούχος του ΟΣΕ, η οποία συνταξιοδοτήθηκε από τον οργανισμό με εθελούσια έξοδο το 2008 και είδε τις αποδοχές της να κατρακυλούν από το ποσό των 2.300 ευρώ μηνιαίως σε 1000 ευρώ σήμερα με διαγραφή χρέους 67.926,34 ευρώ.

7) προσωρινή διαταγή από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, με την οποία απαγορεύεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων η παρακράτηση της προκαθορισμένης δόσης από την μισθοδοσία στρατιωτικού και μειώνει αυτή βάση της πρότασης του αιτούντος και

8) με την υπ. αριθμ. 38/2012 απόφαση που εξέδωσε, δικαίωσε υπερχρεωμένη άνεργη δανειολήπτρια, η οποία είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 335.319,94 ευρώ προς οκτώ τράπεζες και προσδιόρισε μηδενικές καταβολές αφού η δανειολήπτρια απέδειξε ότι δεν μπορεί με βάση τα εισοδήματά της να διατρέψει τον εαυτό της με τα προστατευόμενα μέλη.

Έχουν ήδη εκδοθεί σειρά θετικών αποφάσεων των Ελληνικών Ειρηνοδικείων όπως πιστοποιούν την επιτυχία του Νόμου 3869/2010 και τον κατατάσσουν τον καλύτερο και πιο ευνοϊκό νόμο της μεταπολίτευσης εδώ και 38 χρόνια, ενδεικτικά εκδόθηκαν οι:

1) υπ' αριθ. 106/2011 του Ειρηνοδικείου Λάρισας που εκδόθηκε και θεωρήθηκε την 19-9-2011 στο σκεπτικό της προσδιόρισε τα χρέη άνεργης δανειολήπτριας κατά 100% σε μηδενικές καταβολές για χρέος των 26.179,65 ευρώ.

2) υπ' αρ. 20/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βόλου θα γίνει περικοπή των απαιτήσεων των πιστωτών δανειολήπτριας απασχολούμενης με τετράμηνη σύμβαση σε κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης ηλικιωμένων ατόμων στον Βόλο, κατά ποσοστό 80%. Η αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού θα γίνει άτοκα με καταβολή 240».

Σχόλια