Κρήτη

Γ.Σ. της Εταιρίεας Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, στις 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί στα μέλη της ΕΚΙΜ ο απολογισμός της Εταιρείας για το 2012 και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός έργου του 2013.

Σχόλια