Κρήτη

Κλείνει για 6 μήνες η σήραγγα Τοπολίων

Από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου αρχίζει η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών σε τμήμα του δρόμου που περνά από τη σήραγγα Τοπολίων. Αιτία της διακοπής είναι οι εργασίες αντιστήριξης των πρανών από Τοπόλια έως και Κατσοματάδο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει για έξι μήνες και θα παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου.  

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή της Κισσάμου και του Βόρειου Οδικού Άξονα γενικότερα προς τις περιοχές Έλους, Βάθης, Ελαφονησίου κ.τ.λ. θα μπορεί να διεξάγεται μέσω του δρόμου Ταυρωνίτης - Κάντανος - Πλεμενιανά - Στροβλές - Μύλοι - Έλος - Βάθη και από το δρόμο Κίσσαμος - Πλάτανος - Σφηνάρι - Βάθη.

Σχόλια