Κρήτη

Ζητά κανόνες στη διαφήμιση των ενεχυροδανειστηρίων

Να τεθούν ειδικοί κανόνες από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον περιορισμό και τον έλεγχο της δημόσιας και υπαίθριας προβολής ενεχυροδανειστηρίων, ανταλλακτηρίων και αγορών χρυσού εντός του αστικού ιστού, προτείνει στο σώμα ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Περυσινάκης.

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Ηρακλείου ώστε με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας να μεταφέρει και να αναδείξει την πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου σε πανελλήνιο επίπεδο καθώς το φαινόμενο για το οποίο συζητούμε δεν είναι μόνο τοπικό, αναφέρει ενδεικτικά.

Με τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης δημόσιας προβολής των εν λόγω επιχειρήσεων εντός του αστικού ιστού θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μείωση της ψυχολογικής βίας που ασκείται στους οικονομικά πιεσμένους πολίτες οι οποίοι καλούνται να παραδώσουν τον οικογενειακό χρυσό και μαζί με αυτόν και τις πολύτιμες αναμνήσεις και συναισθήματα με τα οποία είναι εμποτισμένος. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο συμβολισμός τέτοιων αντικειμένων έχει πολλές φορές μεγαλύτερη αξία από την εμπορική και το ξεπούλημά τους προκαλεί τα ίδια συναισθήματα με έναν αποχωρισμό που ίσως επαναλαμβάνεται αν πρόκειται πια για οικογενειακά κειμήλια και κληροδοτήματα από ανθρώπους που έχουν ήδη φύγει μια φορά (απεβίωσαν) αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σχόλια