Κρήτη

Υπεγράφη η σύμβαση για το βιολογικό Γερακίου-Αρμάχας

Ξεκινά η κατασκευή της "Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γερακίου- Αρμάχας" που ουσιαστικά αποτελεί το δεύτερο υποέργο του βιολογικού καθαρισμού και του κεντρικού αγωγού λυμάτων των παραπάνω οικισμών του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τη σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 374.000€, υπέγραψαν σήμερα στο Καστέλι ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας κ. Δημήτρης Μελεμενής.

Το έργο "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γερακίου-Αρμάχας" έρχεται να συνεχίσει το έργο των "Αντλιοστασίων και των εξωτερικών αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων" των συγκεκριμένων οικισμών, για το οποίο ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας είχε ήδη υπογράψει τη  σχετική σύμβαση τον Ιούνιο του 2012 και το οποίο βρίσκεται σήμερα σε φάση ολοκλήρωσης.

Κατά συνέπεια, με τη νέα αυτή εργολαβία, ο βιολογικός καθαρισμός Γερακίου-Αρμάχας αναμένεται σε τεθεί σε λειτουργία σε έξι μήνες. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, στο βασικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται:

1. Φρεάτιο εισόδου-"χονδρού" εσχαρισμού (για συγκράτηση μεγάλων αντικειμένων).

2. Σηπτική δεξαμενή δύο θαλάμων, από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου θα καταλήγουν τα προεπεξεργασμένα λύματα των οικισμών Αρμάχας και Γερακίου (νιτροποίηση-απονιτροποίηση λυμάτων, εξισορρόπηση της παροχής στο σύστημα, συγκράτηση, χώνευση και διαχείριση στερεών, λιπών και άμμου).

3. Δεξαμενή τροφοδοσίας (εξισορρόπησης και επανακυκλοφορίας του νερού στις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας). Η δεξαμενή διαθέτει αντλιοστάσιο εξισορρόπησης - τροφοδοσίας - δοσομέτρησης λυμάτων στις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας.

4. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας χαμηλής φόρτισης.

5. Δεξαμενή απολύμανσης (χλωρίωσης) της εκροής και αποθήκευσης-άντλησης της εκροής.

6. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ, αποθήκης και WC).

7. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων σηπτικής δεξαμενής και των λοιπών συστημάτων.

8. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη οικοπέδου, δεντροφύτευση, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο άρδευσης εντός του γηπέδου).

9. Λειτουργία-συντήρηση της εγκατάστασης για επτά έτη.

Σχόλια