Κρήτη

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου

Κατά πλειοψηφία και εν μέσω αμφισβητήσεων από τις αριστερές παρατάξεις και από την παράταξη του κ. Νίνου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου για το 2013.

Τον προϋπολογισμό, που έχει ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα, ύψους 131.708.484 ευρώ, ψήφισαν οι δύο από τις πέντε παρατάξεις, δηλαδή η παράταξη της πλειοψηφίας και αυτή του κ. Κωστή Μαθιουδάκη.

Όχι στον προϋπολογισμό είπαν ο Νίκος Νίνος και οι σύμβουλοί του, η Εναλλακτική Κίνηση και η Λαϊκή Συσπείρωση.

Σχόλια