Κρήτη

Ερώτηση στη Βουλή για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης

Ερώτηση προς τον  Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη και τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο με θέμα : «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης» κατέθεσε την Τρίτη 29/1/2013 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει ότι ''στις 9 Απριλίου 2009 οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης.

      Σύμφωνα με το άρθρο 5 (Διάρκεια Σύμβασης) η Προγραμματική Σύμβαση έχει διάρκεια ισχύος 5 έτη από 1/1/2009. Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 7 (Πόροι), ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανερχόμενος σε δεκαεννέα εκατομμύρια και εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (19.600.000) κατά μέσο όρο ετησίως θα καλύπτεται κατά 50% από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατά 50% από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισυνάπτεται δε στην σύμβαση αναλυτικός πίνακας του πενταετούς προϋπολογισμού του προγράμματος (τελικό σύνολο 97.712.954 ευρώ).

Δυστυχώς, από το 2009 μέχρι σήμερα τα Υπουργεία δεν κατέβαλλαν το σύνολο του προβλεπόμενου ποσού με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα υλοποίησης της σύμβασης και κατ' επέκταση πρόβλημα λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης''.

Καταλήγοντας, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς τι ποσά οφείλουν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα έτη 2009-2012 και τι ποσά έχουν προγραμματιστεί για το 2013 και πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της υποχρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης.

Συνημμένη: ερώτηση με θέμα «Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης»

Σχόλια