Κρήτη

Στην επιτροπή διαβούλευσης το χωροταξικό

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου η περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης, με θέμα τη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα "Καλλικράτης") και τη μελέτη αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Εισηγητής θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Καλογερής.

Σχόλια