Κρήτη

Στη Βουλή η αναστολή της κινητής μονάδας για χρήστες

Ερώτηση  προς τον υπουργό Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής νομού Ηρακλείου κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας της κινητής μονάδας προ-νοσοκομειακής φροντίδας χρηστών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:  

«Κύριε υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, ο ΟΚΑΝΑ έχει ως κύριους σκοπούς:

?      το σχεδιασμό, την προώθηση, το διυπουργικό συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων.

?      τη μελέτη του προβλήματος των ουσιοεξαρτήσεων σε εθνικό επίπεδο, την παροχή έγκυρων και εμπεριστατωμένων πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

?      την ίδρυση και την αποτελεσματική λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.

Για τη χάραξη και το συντονισμό της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά, ο ΟΚΑΝΑ συνεργάζεται και με φορείς της χώρας (συναρμόδια υπουργεία, θεραπευτικά προγράμματα, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστημιακά ιδρύματα κ.ά.).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το ΕΚΑΒ, το μοναδικό δημόσιο φορέα προ-νοσοκομειακής φροντίδας και επείγουσας ιατρικής στη χώρα μας, λειτουργούσε στο χώρο του κέντρου της Αθήνας Κινητή Μονάδα επανδρωμένη με γιατρούς και διασώστες του ΟΚΑΝΑ και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η εξειδικευμένη αντιμετώπιση που παρείχε στους χρήστες είχε τεράστια σημασία για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Η αναστολή της λειτουργίας της θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση και υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και γενικότερα των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και τραγικές συνέπειες για την άμεση αντιμετώπιση από εξειδικευμένο προσωπικό, πράγμα που για τους χρήστες ναρκωτικών θα αποβεί μοιραίο.

Η Μονάδα ΟΚΑΝΑ αντιμετώπιζε περίπου 50 περιστατικά μηνιαίως σε κατάσταση overdose (υπερδοσολογία) και περίπου 450 περιστατικά  ουσιοεξαρτήσεων μηνιαίως συνολικά. Η άμεση αντιμετώπισή τους είχε και ως αποτέλεσμα τη μη επιβάρυνση των πλησιέστερων υγειονομικών σχηματισμών και της απασχόλησης του ΕΚΑΒ.

Ερωτάσθε, κύριε υπουργέ,

1.      Σκοπεύει το υπουργείο να δώσει τα απαραίτητα κονδύλια για τη συνέχιση της λειτουργίας της Μονάδας ΟΚΑΝΑ με βάση τις ανάγκες σε επείγουσα και δωρεάν αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουν ανάγκη;

2.      Ποια η δυνατότητα να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ, με βάση τις ανάγκες σε επείγουσα, ασφαλή και δωρεάν αντιμετώπιση των περιστατικών που έχουν ανάγκη;

3.      Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση της μονάδας με όλα τα αναγκαία μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό;».

Σχόλια