Κρήτη

Ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης από την Ακαδημία Πολιτών

Η Ακαδημία των Πολιτών, μετά από έντονο ενδιαφέρον των σπουδαστών της, προκηρύσσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία και στον Άγιο Νικόλαο.


H εκπαίδευση αυτή αφορά τόσο τους κοινωνικούς επιστήμονες, όσο και οποιονδήποτε επιθυμεί να εκπαιδευτεί στην οικογενειακή συμβουλευτική και στην επίλυση των συγκρούσεων.


Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ακαδημίας των Πολιτών (22510 54739 και 6970069007) και στις συντονίστριες της Ακαδημίας στον Άγ. Νικόλαο κ. Μπιλανάκη Μαριλένα (6936857867) και κ. Φουντουλάκη Μαρία (6947878655). Το κόστος για όλο το έτος είναι 300 ευρώ, ενώ προβλέπεται φοιτητική έκπτωση 30%.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

1o Μάθημα
Α Μέρος: Γενική Θεωρία Συστημάτων: Ιστορική Αναδρομή (Ashby, Wiener κ.λπ.), Ορισμοί, Γενικές Ιδιότητες Συστημάτων, Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και στη συστημική θεραπεία, Bασικές αρχές της συστημικής θεωρία (σύστημα, όρια, δομή, ιεραρχία, υποσυστήματα, έλεγχος, ανατροφοδότηση, εισροή, εκροή κ.λπ.) καθώς και η εφαρμογή αυτών στη Συστημική Θεραπεία.
Β Μέρος: Ανάλυση μιας κλινικής περίπτωσης.
Ερωτήσεις και προβληματισμοί.

2o Μάθημα
Α Μέρος: Εφαρμογές της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων, Γενικές αρχές της επικοινωνίας στα συστήματα, Ιστορική Αναδρομή της εμφάνισης της Οικογενειακής Θεραπείας.
Β Μέρος: Οικογενειακή διαγνωστική. Θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των ερμηνευτικών υποθέσεων που συμβάλλουν στη "διάγνωση" και "επανατοποθέτηση" του παρουσιαζόμενου συμπτώματος-ενοχλήματος, σε πλαίσιο που βοηθά στο θεραπευτικό σχεδιασμό και πράξη.
Προσομοίωση Συνεδρίας Οικογενειακής Θεραπείας.

3o Μάθημα
Α Μέρος: Βασικές Διαγνωστικές Κατηγορίες (σχιζοφρένεια, κατάθλιψη, διπολική διαταραχή κ.λπ.), Διαταραχές προσωπικότητας, Ψυχοσωματικές ασθένειες (περιληπτικά).
Β Μέρος: Η χρήση του Γενεογράμματος στην ψυχοθεραπευτική πρακτική, Επίδειξη εφαρμογής της τεχνικής, Το οικογενειακό ιστορικό, Οικογενειακή Διαγνωστική, Η αξιολόγηση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων καθώς και "καίριες" ερωτήσεις για τη λήψη των πληροφοριών θα αποτελέσουν το ενδιαφέρον της εισήγησης.

4o Μάθημα
Α Μέρος: Ορισμοί και θεωρίες της αντίληψης, "Το αίτημα για οικογενειακή θεραπεία", Η δομή της πρώτης συνεδρίας, Βασικές θεραπευτικές στάσεις. Θα παρουσιαστούν τα βασικά στάδια της πρώτης συνεδρίας από μια συστημική σκοπιά καθώς και η στάση του θεραπευτή που θα συμβάλει στη δημιουργία και σταθερότητα της θεραπευτικής σχέσης.
Β Μέρος: Κύκλος Ζωής της Οικογένειας.
Παρουσίαση μιας περίπτωσης.

5o Μάθημα
Α Μέρος: Βασικές Σχολές Συστημικής Ψυχοθεραπείας
Στρατηγικό Μοντέλο (Θεωρητικές αρχές και θεραπευτική διεργασία)
Προσέγγιση Haley, Madanes.
Β Μέρος: Προσομοίωση Συνεδρίας Οικογενειακής Θεραπείας.

6o Μάθημα
Α Μέρος: Βασικές Σχολές Συστημικής Ψυχοθεραπείας
Δομικό Μοντέλο (Θεωρητικές αρχές και θεραπευτική διεργασία)
Διαγενεαλογικό Μοντέλο (Bowen) (Θεωρητικές αρχές)
Β Μέρος: Ανάλυση μιας κλινικής περίπτωσης.
Ερωτήσεις και προβληματισμοί.

7o Μάθημα
Α Μέρος: To Moντέλο του Μιλάνο (Θεωρητικές αρχές και θεραπευτική διεργασία)
Σχολές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Β' Κυβερνητικής (περιληπτικά)
Post - Milan Groups
Brief Solution - Focused Therapy
Linguistics (Harlene Anderson)
Αφηγηματικό Μοντέλο
Β Μέρος: Προσομοίωση Συνεδρίας Οικογενειακής Θεραπείας.

8o Μάθημα
Α Μέρος: Ερευνητικά Δεδομένα από την εφαρμογή διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, Κώδικας Δεοντολογίας στην Ψυχοθεραπευτική Πρακτική.
Ορισμός της θεραπείας ζεύγους και βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Σύντομη ιστορική αναδρομή στη θεραπεία ζεύγους, ορισμός αυτής καθώς και παρουσίαση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που έχουν ασχοληθεί με θέματα ζευγαριού.
Β Μέρος: Ανάλυση μιας κλινικής περίπτωσης.
Ερωτήσεις και προβληματισμοί.

9o Μάθημα
Α Μέρος: Συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας ζεύγους, Σημεία Μετάβασης στον κύκλο ζωής του ζευγαριού, Παρουσίαση της συστημικής θεραπείας ζεύγους, τεχνικές και κλινικά παραδείγματα.
Β Μέρος: Οι "δύσκολοι σύντροφοι" - "Εξωσυζυγικές σχέσεις" και θεραπευτικοί χειρισμοί.
Ανάλυση μιας περίπτωσης "παθολογίας" του ζευγαριού.

10o Μάθημα
Α Μέρος: Συστημική θεώρηση του σχολείου - Εφαρμογές οικοσυστημικής προσέγγισης στη σχολική τάξη. Παρουσίαση των εφαρμογών της συστημικής θεωρίας στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος. Θεωρία και τεχνικές παρέμβασης.
Παρουσίαση περιστατικών των εκπαιδευομένων, εποπτεία και συζήτηση.
Β Μέρος: Αξιολόγηση του Σεμιναρίου, Απολογισμός και κλείσιμο.

Σχόλια