Κρήτη

Υπενθύμιση για τις επιχειρήσεις ζωοτροφών

Οι υπεύθυνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών, καθώς επίσης και οι υπεύθυνους πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, εντός του Ιανουαρίου του 2013, θα πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση Στοιχείων Παραγωγής & Εμπορίας σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα τους για το έτος 2012.

Την υπενθύμιση αυτή κάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση των δηλώσεων αυτών επιφέρει κυρώσεις. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται από την Υπηρεσία. Πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα 28213-46560 και 28213-46562.

Σχόλια