Κρήτη

Βράβευσαν τον Εθελοντισμό στο Δήμο Φαιστού

Με αφορμή την εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση των πολιτών προς τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που λειτούργησαν στο Δήμο Φαιστού για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, ο Δήμος Φαιστού πραγματοποίησε μια όμορφη εκδήλωση, αφιερωμένη στον εθελοντισμό.

Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολύκεντρου Δήμου Φαιστού στις Μοίρες και βραβεύτηκαν οι εθελοντές εκπαιδευτές του προγράμματος καθώς και οι εκπαιδευόμενοι ενήλικες που  έλαβαν τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης τους για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού.

Ο Δήμος Φαιστού, ήταν ο μοναδικός δήμος Πανελλαδικά, που κατά την περσινή περίοδο, πραγματοποίησε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012.

Η καθολική ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των 20 εθελοντών εκπαιδευτών που εργάστηκαν αφιλοκερδώς.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Φαιστού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) λειτούργησε Σχολές Γονέων και το πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους», καθώς και 6 τμήματα Κοπτικής - Ραπτικής (30 ώρες),  3 τμήματα Ζαχαροπλαστικής (18 ώρες),  1 τμήμα Γυμναστικής (30 ώρες), 1 τμήμα Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας (15 ώρες), 1 τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες (αρχάριοι 50 ώρες) και  1 τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού σε Μετανάστες (προχωρημένοι 75 ώρες), 2 τμήματα Σχολών Γονέων (20 ώρες), 1 τμήμα Management σε φορείς (16 ώρες), 3 τμήματα Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αρχάριοι 20 ώρες) και 1 τμήμα Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών(προχωρημένοι 20 ώρες).

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύχθηκαν επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και λειτούργησαν 5 τμήματα σε Τυμπάκι και Γαλιά, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 100 γονείς. Ενώ, στο πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» συμμετείχαν 46 εκπαιδευόμενοι.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού υλοποίησε συνολικά 20 τμήματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Μοίρες, Τυμπάκι, Ζαρό και Πόμπια. Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που παρακολούθησαν τα προγράμματα ξεπέρασε τα 400 άτομα, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής ήταν αξιοσημείωτες αφού ανήλθαν στις 650.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων τη χρονιά που μας πέρασε τα οποία στηρίχθηκαν στην εθελοντική ενεργοποίηση εκπαιδευτών και εκπονήθηκαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού συνεχίζονται και φέτος τα προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες πολίτες.

Από τον Σεπτέμβριο ήδη λειτουργούν τμήματα ενώ ξεκινούν Σχολές Γονέων σε Πιτσίδια Μοίρες Σκούρβουλα Γαλιά, προγράμματα γυμναστικής σε Πόμπια, Μοίρες Τυμπάκι, εκμάθησης παραδοσιακών χορών σε Πόμπια, Μοίρες, Τυμπάκι, και κατασκευής ψηφιδωτού στις Μοίρες.

Ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με τη ΓΓΔΒΜ θα οργανώσει προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με δράσεις για την επιμόρφωση στην προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τις σχολές γονέων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας, αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη επισήμανε το σκοπό του προγράμματος, όπως είναι η στήριξη των ενηλίκων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχουν οι δράσεις εθελοντισμού καθώς αρκετοί θεωρούν τον εθελοντισμό ως ένα ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο για την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα.

Ο Δήμος Φαιστού και η Δήμαρχος προσωπικά ευχαριστεί ιδιαίτερα τους Εθελοντές εκπαιδευτές για την πολύτιμη προσφορά τους στην υλοποίηση του προγράμματος κ. Στέλλα Πιπεράκη, κ. Γιώργος Δαμιανάκης, κ. Νίκος Παπαδάκης, κ. Θάλεια Κυζίκου, κ. Στέλιος Νικολιδάκης, κ. Ειρήνη Σωπασή, κ. Δέσποινα Αυγενάκη, κ. Ειρήνη Καλλιονάκη, κ. Μαριλένα Ανδρουλάκη, κ. Άρη Λαζανάκη, κ. Ειρήνη Μυλωνάκη, κ. Κυριακή Φραγκιαδάκη, κ.Λίνα Χριστοφοράκη, κ.Γιάννης Χαρκιωτάκης, κ.Αστρινός Κυραλάκης, κ.Γιώργος Κουκάκης, κ. Αθηνά Κουκουλάκη, κ.Παναγιώτης Πολύδωρος και η κα Αθηνά Συντζανάκη, καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν σε αυτές. Υποσχέθηκε δε ότι τα προγράμματα θα συνεχιστούν και στο μέλλον καθώς η ανταπόκριση και η δίψα του κόσμου για μάθηση ήταν μεγάλη.

Σχόλια