Κρήτη

Έξι αντιδήμαρχοι στο Ρέθυμνο

Έξι είναι για το 2013 οι αντιδήμαρχοι στο Ρέθυμνο με βάση τις ανακοινώσεις του δημάρχου Γιώργου Μαρινάκη. Οι έξι αντιδήμαρχοι είναι οι κ.κ. Γιώργος Γεωργαλής, Νίκος Κονταξάκης, Δημήτρης Λελεδάκης, Πέπη Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη και Τάσος Συριανόγλου.

Ο Γεώργιος Γεωργαλής έχει τις αρμοδιότητες των θεμάτων Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, Ενημέρωσης Δημοτών και Προβολής του Δημοτικού Έργου.

Ο Νίκος Κονταξάκης έχει την αρμοδιότητα όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, των Τεχνικών Έργων που εκτελούνται στο Δήμο Ρεθύμνης και την αρμοδιότητα του Κυκλοφοριακού.

Ο Δημήτρης Λελεδάκης έχει την αρμοδιότητα της Καθημερινότητας και των θεμάτων Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Ρεθύμνης.

Η Θεοπίστη Μπιρλιράκη-Μαμαλάκη έχει αρμοδιότητες των θεμάτων του Τουρισμού και του Πολιτισμού.

Ο Αναστάσιος Συριανόγλου έχει τις αρμοδιότητες της εποπτείας του Περιβάλλοντος, της Καθαριότητας και των Χώρων Πρασίνου.

Σχόλια