Κρήτη

Εξοφλείται η Γ΄ δόση στα Κέντρα Διημέρευσης

Για το μείζον θέμα της καταβολής της 3ης δόσης χρηματοδότησης προς τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων απαντά ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά από την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, και αναφέρει ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" έχουν ενταχθεί έργα συνολικού ύψους 50.000.000 ευρώ.

Δικαιούχος φορέας των τριών έργων (στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου) είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοικησης Α.Ε. και αφορούν στη δράση "Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων".

Δεδομένου ότι τα έργα ολοκληρώνουν τη φυσική τους υλοποίηση την 31η Δεκεμβρίου 2012, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει θετικά την έκδοση νέας πρόσκλησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει ότι «η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. έχει ξεκινήσει την πίστωση των λογαριασμών των ανάδοχων φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις με τα αναλογούντα ποσά της Γ' δόσης».

«Σε ό,τι αφορά τα 21 Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και ΚΗΦΗ, τα οποία λειτουργούν στην Κρήτη», όπως τονίζει στην απάντησή του ο υπουργός, «μέχρι σήμερα έχουν ήδη λάβει την επιχορήγηση της Γ' δόσης, εκτός από την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Σελίνου, καθότι οι εν λόγω φορείς δεν έχουν εκδώσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την πληρωμή τους».

Σχόλια