Κρήτη

Θα επιχειρήσουν στην ύπαιθρο 3 χιλιάδες άνεργοι

3.000 άνεργοι ηλικίας από 18 έως 35 ετών μπορούν να ωφεληθούν από τη δράση "Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο", συνολικού προϋπολογισμού 12.780.000 εκατ. ευρώ. Την απάντηση αυτή έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου.

Όπως αναφέρει η απάντηση, η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2013. Κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα, με έμφαση στους νέους με χαμηλά τυπικά προσόντα, καθώς και ενίσχυσης των συστημάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης με έμφαση στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία.

«Οι δράσεις και ο προϋπολογισμός τους έχουν ήδη εξειδικευθεί και η υλοποίησή τους θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων του στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στη δημιουργία και εφαρμογή ευκαιριών συμβουλευτικής και πηγών χρηματοδότησης έναρξης, καθώς και στην υποβοήθηση για επενδυτικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή περιλαμβάνει τριών κατηγοριών ενέργειες:

- Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας.

- Συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

- Υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας», αναφέρει στην απάντησή του το υπουργείο χαρακτηριστικά.

Σχόλια