Κρήτη

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, στο κτήριο της Λότζιας, απευθύνει ο πρόεδρος του Π.Σ. κ. Γ. Πιτσούλης σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου.

Εκτός από τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον περιφερειάρχη, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

- Απάντηση στην επερώτηση του περιφερειακού συμβούλου κ. Σεραφείμ Ρίζου με θέμα "Παραχώρηση έκτασης δημόσιας γης 25.000 στεμμάτων μέσω της Μονής Τοπλού στη βρετανική εταιρεία Minοan Group για τη δημιουργία ξενοδοχειακής επιχείρησης στο Κάβο Σίδερο στο Λασίθι".

- Έγκριση του πρώτου σταδίου της Α' φάσης (Α.1) της μελέτης αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.

- Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν στον τομέα πολιτικής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, προς την Επιτροπή, βάσει του προγράμματος "Καλλικράτης".

- Συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης.

- Έγκριση θέσπισης παγίου χορηγήματος καθαριότητας υπηρεσιών της ΠΕ Ρεθύμνου για το έτος 2013.

- Συμμετοχή και υλοποίηση της Περιφέρειας Κρήτης δράσεων προβολής και προώθησης που αφορούν στα αγροτικά προϊόντα το έτος 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών.

- Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έως 30/06/2013 εκπόνησης της μελέτης "Μελέτη δρόμου Έλους-Σημαντηριανών με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά" ποσού σύμβασης 453.833,87 ευρώ.

- Έγκριση αποτελέσματος του από 11/1/2012 διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες έργων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η.: Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο "Δρόμοι Γαζίου-Κρουσώνα" & για λοιπά έργα της ΠΕΗ» προϋπολογισμού 239.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στη μελέτη κατά τμήματα της οδού Παπαγιαννάδων-Αρμένων, σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου.

- Έγκριση μελέτης στηθαίων ασφαλείας της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λασιθίου.

- Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων για τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή Κελιά του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

- Έγκριση τροποποίησης ΠΣ μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και Δήμου Ρεθύμνου για την εκπόνηση των μελετών "Έργα εγκατάστασης πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιου λιμένος Ρεθύμνου" και "Βελτίωση της θωράκισης στη γένεση του προσήνεμου μόλου λιμένος Ρεθύμνου μετά της αναμόρφωσης των όπισθεν χερσαίων του χώρων".

- Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού ως πολυσύχναστων των παραλιών των περιφερειακών ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/2000 "Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών Ναυαγοσωστικής κ.λπ." και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, καθώς και για τη χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

- Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

- Αλλαγή κατηγορίας ειδών πώλησης στις λαϊκές αγορές από νωπά αλιεύματα σε οπωρολαχανικά-αβγά-κομμένα άνθη της πωλήτριας λαϊκών αγορών κ. Φωτεινής Αταμασόβα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 137/11-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων.

- Ανασυγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7, παραγ. 2  του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 41/2012 (πρακ. Νο 5/18-04-12) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έργο της οποίας είναι η έκφραση γνώμης: α) για ίδρυση, μετακίνηση και κατάργηση λαϊκών αγορών και β) για τον καθορισμό του αριθμού των προς διάθεση αδειών λαϊκών αγορών στην Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 263/16-01-2013 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου.

- Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της με αριθμ. 15/27-12-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010.

Σχόλια