Κρήτη

Φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο Μαλεβιζίου

Συνεχίζεται η συλλογή φαρμάκων για το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Μαλεβιζίου.

Όπως τονίζεται από το Δήμο, όσοι ανασφάλιστοι πολίτες επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης της δημοτικής Αρχής, μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, στα τηλέφωνα 2813 400.684 και 2813 400.692.

Σχόλια