Κρήτη

400.000 ευρώ για τις Ποταμιές

Με το ποσό των 400.000 € χρηματοδοτείται ο Δήμος Χερσονήσου από το υπουργείο Ανάπτυξης για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ποταμιών.

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης θα ετοιμαστούν τα τεύχη δημοπράτησης της υπάρχουσας τεχνικής μελέτης, προκειμένου να αναδείξει ανάδοχο και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

Σχόλια