Κρήτη

Εσωτερική μετάταξη στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας, νομού Λασιθίου, προτίθεται να καλύψει μία θέση προσωπικού (ΠΕ Διοικητικού) με εσωτερική μετάταξη υπαλλήλων του Δήμου σε ανώτερη κατηγορία και κλάδο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου Ιεράπετρας οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τις σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013.

Σχόλια