Κρήτη

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης

Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κάνει γνωστό ότι, με καταληκτική ημερομηνία την 27η-1-2013, όλοι οι ιδιοκτήτες Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Νομαρχιακών Μεταφορών, βάσει των διατάξεων του Ν. 3887/2012, πρέπει να αντικαταστήσουν τις άδειές τους σε Εθνικών/Διεθνών Μεταφορών.

Σχόλια